Test vedomostí o štarte počítača, BIOSe a UEFI, ktorým preveríte svoje vedomosti v tejto oblasti.

Otázky so štvorčekmi majú viac odpovedí…

Hodnotenie: správna odpoveď: +1 bod, nesprávna odpoveď -1 bod, chýbajúca odpoveď 0 bodov (ak neviete, lepšie je neodpovedať).

Kedy má byť aktualizovaný BIOS/UEFI?

Čo je to firmvér (firmware)?

Aké sú základné obmedzenia MBR?

Aký typ tabuľky rozdelenia disku je najvhodnejší pre UEFI?

Čo je platné pre UEFI?

Čo je platné pre BIOS?

Aké vylepšenia prináša tabuľka rozdelenia disku GPT oproti MBR?

Čo platí pre chybové kódy POST?

Čo sa spúšťa po štarte počítača ako prvé?

Aké je poradie štartu počítača s BIOS?