Test vedomostí o operačných systémoch, ktorým preveríte svoje vedomosti v tejto oblasti.

Otázky so štvorčekmi majú viac odpovedí…

Hodnotenie: správna odpoveď: +1 bod, nesprávna odpoveď -1 bod, chýbajúca odpoveď 0 bodov (ak neviete, lepšie je neodpovedať).

Aká je architektúra procesora súčasných mobilných zariadení?

Kedy sa spúšťa operačný systém?

Čo potrebuje operačný systém na prácu s hardvérom?

Ktoré z nasledujúcich sú operačné systémy?

Aká je architektúra procesora súčasných osobných počítačov?

Čo je to architektúra procesora?

Ako možno nastaviť operačný systém na prácu v sieti?

Čo je to operačný systém?

Aké sú základné vlastnosti MS-DOS?

Aké prístupové práva majú mať používatelia nastavené?