Test vedomostí o právnych aspektoch používania softvéru, ktorým preveríte svoje vedomosti v tejto oblasti.

Otázky so štvorčekmi majú viac odpovedí…

Hodnotenie: správna odpoveď: +1 bod, nesprávna odpoveď -1 bod, chýbajúca odpoveď 0 bodov (ak neviete, lepšie je neodpovedať).

Čo sú to autorské práva?

Vzťahujú sa autorské práva na softvér?

čo možno zaradiť pod diela, spadajúce pod ochranu autorských práv?

Čo je to freeware?

Čo je charakteristické pre proprietárne (vlastnícke) licencie?

Vzťahujú sa autorské práva na obrázky?

Čo je charakteristické pre slobodné licencie?

Ako autor dáva vedieť, čo môžete (alebo nemôžete) so softvérom robiť?

Čo je to shareware?

Aký je postih za porušovanie autorských práv?