Test na preverenie vedomostí o kancelárskych balíkoch a práci s nimi.

Otázky so štvorčekmi majú viac odpovedí…

Hodnotenie: správna odpoveď: +1 bod, nesprávna odpoveď -1 bod, chýbajúca odpoveď 0 bodov (ak neviete, lepšie je neodpovedať).

Ktoré sú najpoužívanejšie kancelárske balíky?

Akú príponu majú dokumenty textových procesorov?

Aké základné typy objektov možno použiť v dokumente textového procesora?

Čo je charakteristické pre kancelársky balík?

Aká je licencia kancelárskeho balíka Microsoft Office

Ktoré programy slúžia na prácu s databázami?

Ktoré programy zvyčajne kancelársky balík obsahuje?

Aký je rozdiel medzi textovým editorom a procesorom?

Aký je hlavný účel prezentácie

Ktoré programy slúžia na tvorbu prezentácií?