Test vedomostí o základoch práce s internetom, ktorým preveríte svoje vedomosti v tejto oblasti.

Otázky so štvorčekmi majú viac odpovedí…

Hodnotenie: správna odpoveď: +1 bod, nesprávna odpoveď -1 bod, chýbajúca odpoveď 0 bodov (ak neviete, lepšie je neodpovedať).

Čo platí pre heslá?

Pomocou akej sady protokolov pracuje súčasný internet?

Ako dôveryhodná je bežná elektornická pošta?

Čo je to Internet?

Ktoré z nasledujúcich sú protokoly elektronickej pošty?

Čo je to netiketa?

Aký je rozdiel medzi FTP a FTPS?

Čo je to elektronická pošta?

Aké sú najrozšírenejšie aplikácie webovej služby Internetu?

Ktoré z nasledujúcich sú moderné (a bezpečnejšie) náhrady FTP?