Test vedomostí o sieťových topológiách a architektúrach, ktorým preveríte svoje vedomosti v tejto oblasti.

Otázky so štvorčekmi majú viac odpovedí…

Hodnotenie: správna odpoveď: +1 bod, nesprávna odpoveď -1 bod, chýbajúca odpoveď 0 bodov (ak neviete, lepšie je neodpovedať).

Aký je rozdiel medzi logickou a fyzickou topológiou?

Čo je to architektúra klient/server?

Aké topológie počítačových sietí poznáme?

Čo popisuje fyzická topológia siete?

Čo je to architektúra rovný s rovným (peer-to-peer)?

Ktoré sú príklady použitia architektúry klient/server?

Aké sú vlastnosti topológie kruh?

Ktoré z nasledujúcich sú sieťové architektúry?

Ktoré z nasledujúcich sú sieťové topológie?

Aké sú vlastnosti topológie hviezda?