Test vedomostí o sieťových modeloch, ktorým preveríte svoje vedomosti v tejto oblasti.

Otázky so štvorčekmi majú viac odpovedí…

Hodnotenie: správna odpoveď: +1 bod, nesprávna odpoveď -1 bod, chýbajúca odpoveď 0 bodov (ak neviete, lepšie je neodpovedať).

V súčasnosti sú používané najmä dva sieťové modely. Ako sa volajú?

Ktorý z týchto protokolov patrí do sieťovej (3.) vrstvy OSI?

Ktoré vrstvy sieťového modelu OSI zodpovedajú vrstvám modelu TCP/IP?

Ktoré poradie vrstiev je správne pre model TCP/IP (od najnižšej)?

Ktoré z týchto protokolov patria do transportnej (4.) vrstvy OSI?

Aký je účel sieťových modelov?

Čo je úlohou dátovej vrstvy modelu OSI?

Čo platí pre sieťový model OSI?

Ktorá vrstva nepatrí do sieťového modelu TCP/IP?

Čo platí pre vrstvy sieťových modelov?