Test vedomostí o sieťových servisných protokoloch ARP, ICMP a DNS, ktorým preveríte svoje vedomosti v tejto oblasti.

Otázky so štvorčekmi majú viac odpovedí…

Hodnotenie: správna odpoveď: +1 bod, nesprávna odpoveď -1 bod, chýbajúca odpoveď 0 bodov (ak neviete, lepšie je neodpovedať).

Čo platí o protokole ARP?

Čo platí o protokole ICMP?

Na čo sa používa protokol ICMP?

Čo udáva alebo na čo slúži správa ICMP Destination host unreachable?

Aký port používa protokol ICMP?

Ktoré nástroje využívajú protokol ICMP?

Čo udáva alebo na čo slúži správa ICMP Time Exceeded?

Čo udáva alebo na čo slúži správa ICMP Destination port unreachable?

Na čo slúži protokol DNS?

Čo udáva alebo na čo slúži správa ICMP Echo Reply?