Test vedomostí o sieťových prenosových protokoloch, ktorým preveríte svoje vedomosti v tejto oblasti.

Otázky so štvorčekmi majú viac odpovedí…

Hodnotenie: správna odpoveď: +1 bod, nesprávna odpoveď -1 bod, chýbajúca odpoveď 0 bodov (ak neviete, lepšie je neodpovedať).

Aký je správny formát zápisu adresy IPv6?

Na ktorej vrstve pracuje protokol UDP?

Na čo slúži adresa IP?

Čo platí o protokole IP?

Čo platí o protokole TCP?

Na ktorej vrstve pracuje protokol IP/IPv6?

Čo používa ako adresy protokol IP?

Čo používa ako adresy protokol TCP?

Ktorý z týchto protokolov patrí do sieťovej (3.) vrstvy OSI?

Kto nastavuje adresu IP stroja?