Test vedomostí o adresách IP (v4), ktorým preveríte svoje vedomosti v tejto oblasti.

Otázky so štvorčekmi majú viac odpovedí…

Hodnotenie: správna odpoveď: +1 bod, nesprávna odpoveď -1 bod, chýbajúca odpoveď 0 bodov (ak neviete, lepšie je neodpovedať).

Ktoré sú druhy adries IPv6, ktoré môžu byť pridelené rozhraniu?

Aká je adresa IP siete pre adresu IP 192.168.100.5 a maskou 255.255.255.0?

Aká je adresa IP broadcastu pre adresu IP 192.168.100.5 a maskou 255.255.255.0?

Adresy IP sú rozdelené do viacerých tried, ktoré medzi nich patria?

Aké sú hlavné rozdiely medzi IP (IPv4) a IPv6?

Aká je adresa IP broadcastu pre adresu IP 10.14.103.25 a maskou 255.255.0.0?

Aká je adresa IP siete pre adresu IP 172.16.10.25 a maskou 255.255.0.0?

Aká je adresa IP siete pre adresu IP 10.14.103.25 a maskou 255.255.0.0?

Ktoré adresy IP patria do triedy A?

Kto nastavuje adresu IP stroja?