Test vedomostí o aplikačných prootkoloch, ktorým preveríte svoje vedomosti v tejto oblasti.

Otázky so štvorčekmi majú viac odpovedí…

Hodnotenie: správna odpoveď: +1 bod, nesprávna odpoveď -1 bod, chýbajúca odpoveď 0 bodov (ak neviete, lepšie je neodpovedať).

Aké sú základné vlastnosti FTP?

Aké zabezpečenie poskytuje TLS?

Čo je charakteristické pre HTTP 2.0?

Na čo slúžia protokoly Telnet a SSH?

Ktorý protokol slúži na prenos súborov?

Aký je rozdiel medzi POP a IMAP?

Aké sú základné vlastnosti SSH?

Ktorý protokol slúži na prenos webových stránok?

Na čo slúžia protokoly POP a IMAP?

Aké sú základné vlastnosti IMAPS?