Pokusný test, na ktorom testujem jedno a viac-odpoveďové otázky.

Otázky so štvorčekmi majú viac odpovedí…

Hodnotenie: správna odpoveď: +1 bod, nesprávna odpoveď -1 bod, chýbajúca odpoveď 0 bodov (ak neviete, lepšie je neodpovedať).

Otázka s jednou správnou odpoveďou

Otázka s dvomi správnymi odpoveďami

Otázka s dvomi správnymi odpoveďami a obrázkom

Otázka s dvomi správnymi odpoveďami a obrázkami